Neubau Forschungsgewächshäuser Kopfbau – FU-Berlin

2010 – Berlin, Germany

MA-FUberlin-Streckmetall-1

by WeberWürschinger
Plan of Execution / Ausführungsplanung

MA-FUberlin-corte

MA-FUberlin-fotoL1100349 MA-FUberlin-fotoL1100357

MA-FUberlin-planta

MA-FUberlin-alcado

[ more about WeberWürschinger »» ]

-->